AMF Arges
Asociatia Medicilor de Familie Arges
Sanatatea familiei, prioritatea noastra!
Str. I. C. Bratianu nr. 62, Pitesti, jud. Arges
0348 445 264
smgmfarges@gmail.com

Despre noi

Asociatia Medicilor de Familie Arges este o asociatie profesionala si stiintifica, independenta, neguvernamentala, fara scop lucrativ, apolitica, o asociatie patronala, o persoana juridica romana care functioneaza pe baza legislatiei romane si a statutului propriu.

Scopul AMF ARGES il constituie dezvoltarea si afirmarea specialitatii de medicina familiei/medicina generala.
Obiective:
a) reprezentarea, sustinerea si protejarea intereselor profesionale ale membrilor societatii si a disciplinei de medicina familiei/medicina generala.
b) apararea demnitatii si drepturilor membrilor sai.
c) promovarea unui climat deontologic si de probitate profesionala.
d) stimularea interesului membrilor sai pentru cercetarea stiintifica.
Patrimoniul se constituie din urmatoarele surse:
a) contributii initiale ale membrilor fondatori.
b) contributii ulterioare ale membrilor fondatori si ale celorlalti membri.
c) donatii de la persoane fizice si juridice din tara si din strainatate.
d) alte contributii si sponsorizari stabilite in conformitate cu prevederile legale.
e) taxe de inscriere in societate si cotizatii periodice.
f) venituri  rezultate din activitatile de cercetare, editare si vanzarea de publicatii de specialitate, din alte activitati , din prestari servicii si lucrari.
g) pentru a-si putea mari patrimoniul, asociatia va putea achizitiona, pe langa bunuri, drepturi de copy-right, know-how, va putea instraina bunuri mobile sau imobile, daca aceste  operatiuni sunt in interesul asociatiei.

Contributiile, donatiile pot fi valorice, bunuri, drepturi de autor, titluri de credit, etc. si vor fi organizate intr-o evidenta speciala.
In cazul in care donatorul,  sponsorul doresc ca donatia, sponsorizarea sa fie folosite pentru a finanta premii, burse de studii si altele, acesta poate stipula ca actiunea initiata sa-i poarte numele sau alt nume.
Asociatia are dreptul de a refuza orice donatie,  alte venituri, in cazul in care aceasta ar fi oferita in termeni  neacceptabili, sau care contravin scopului si obiectivelor asociatiei.
Din sursele sale financiare asociatia isi va putea acoperi cheltuielile de functionare, va putea efectua investitii in bunuri mobile si imobile, va asigura conservarea, mentinerea si dezvoltarea patrimonului sau, va putea constitui depozite bancare purtatoare de dobanda, va putea acorda burse, alte stimulente si ajutoare materiale, atat membrilor sai cat si altor persoane care nu sunt membri ai asociatiei, pe baza unui regulament special.
Toate valorile materiale, nemateriale si financiare primite sau realizate de asociatie se inregistreaza in contabilitatea poprie si devin patrimoniul acesteia.
Toate operatiunile financiare privitoare la bunurile asociatiei se realizeaza numai pe baza hotararii consiliului director, in conformitate cu prevederile prezentului statut.

CONSILIUL DIRECTOR

Functia Numele si prenumele Adresa Telefon adresa e-mail
Presedinte DR.BOSNEAG MARIANA PITESTI 0723301039
mbosneag@yahoo.com
Vicepresedinte DR.STANOIU TABITA CAMPULUNG 0723528052
tabita_stanoiu@yahoo.com
Vicepresedinte DR.VIISOREANU MELANIA MARIA PITESTI 0722772395
vmelania2000@yahoo.com
Vicepresedinte DR.VELCEA DUMITRA PITESTI 0723334618
dumitravelcea@yahoo.com
Vicepresedinte DR.CRAIFALEANU ELENA PITESTI 0745808703
elenacraifaleanu@yahoo.ro
Vicepresedinte DR.IATAGAN IULIU CURTEA DE ARGES 0744630305
iatagan_iuliu@yahoo.com
Secretar DR.LAZAR MIRELLA PITESTI 0745049882
mirellalazar@yahoo.com

SENATORI

Functia Numele si prenumele Adresa Telefon adresa e-mail
SENATOR DR.BOSNEAG MARIANA PITESTI 0723301039
mbosneag@yahoo.com
SENATOR DR.STANOIU TABITA PITESTI 0723528052
tabita_stanoiu@yahoo.com
SENATOR DR.IATAGAN IULIU CURTEA DE ARGES 0744630305
iatagan_iuliu@yahoo.com
SENATOR DR.LAZAR MIRELLA PITESTI 0745049882
mirellalazar@yahoo.com
SENATOR DR.PREDOIU IOANA SENATOR 0722643994
ioanapredoiu52@yahoo.com

Persoane de contact

Functia Numele si prenumele Adresa Telefon adresa e-mail
Presedinte DR.BOSNEAG MARIANA PITESTI 0723301039
mbosneag@yahoo.com
Vicepresedinte DR.STANOIU TABITA CAMPULUNG 0723528052
tabita_stanoiu@yahoo.com
Vicepresedinte DR.VIISOREANU MELANIA MARIA PITESTI 0722772395
vmelania2000@yahoo.com
Vicepresedinte DR.VELCEA DUMITRA PITESTI 0723334618
dumitravelcea@yahoo.com
Vicepresedinte DR.CRAIFALEANU ELENA PITESTI 0745808703
elenacraifaleanu@yahoo.ro
Vicepresedinte DR.IATAGAN IULIU CURTEA DE ARGES 0744630305
iatagan_iuliu@yahoo.com
Secretar DR.LAZAR MIRELLA PITESTI 0745049882
mirellalazar@yahoo.com
SECRETARA BOLBOASA RALUCA-LAURA PITESTI 0721055378
smgmfarges@gmail.com
AMF ARGES este inregistrata:
- la Judecatoria Pitesti, Sectia Civila, DOSARUL NR.10321/280/PJ/2018;
- in Registrul Special al Asociatiilor 36/RA/01.10.2018;
- la ANAF in Registrul Entitatilor/Unitati de cult incepand cu data de 22.04.2019.